ביים פריצה בביתו וסחב מזומנים בסך של 750 אלף ₪!!!

תיק בית דין רבני 827983/4
בית הדין: הבעל פרץ לביתו ולקח כספי מזומן ועליו להשיבם לאשתו וכן לפצות אותה בכתובה מלאה!!!

בעל אשר נשוי 20 שנה מאס באשתו והחל לקיים קשר עם אישה אחרת, ועל הדרך החליט לביים פריצת אמת ולקחת את כל המזומנים מהבית במקום לחלק את הכספים שווה בשווה, אך זה לא ידע כי לאישה יש ראיות על הכספים הללו.

סיפור המקרה הינו כי מדובר בזג שהיה נשוי כ 20 שנים ולהן 2 ילדים, בן ובת. האיש הינו בעל עסק מצליח ואילו האישה השתכרה שכר מינימום. האיש רצה להתגרש ועלו מחלוקות של משמורת, מזונות ובעיקר היו מחלוקות על כספים כגון מוניטין העסק של הבעל, תשלום הכתובה וכן מחלוקת עיקרית בדבר טענות של האישה כי הבעל גנב כספי מזומן מהבית.

גנב כסף מאישתו

תיק זה הגיע למשרדנו לאחר שהגברת היתה מיוצגת על ידי באת כח אחרת וביקשה את עזרתי.

הגברת כאשר הגיעה אלי היתה במצב רגשי קשה ולאחר שסבלה מאלימות ופחדה ממש על חייה.
האישה בפני סיפרה לי כי בעלה בוגד בה עם אחרת וכי ביים פריצה לביתם המשותף לשם גניבת כספים במזומן אשר נחסכו על ידי הצדדים, ובסך כולל של מאות אלפי שקלים, וכי זו מבקשת את זכויותיה. בהתאם הוגשו תביעות מטעם האישה לשם תשלום מחצית מהכספים אשר נגנבו על ידי הבעל, כמו כן נתבעו מחצית מהזכויות של האיש לרבות מחצית משווי העסק שלו וכן פיצוי כתובה על כך שהלך הוא עם אישה צעירה תחת אשתו.

הבעל כמובן ניסה להכחיש כי גנב כספי מזומן או ביים פריצה וטען שלא היו כספי מזומן:

הבעל: "אנו מכחישים מכל וכל את ההמצאות של גניבות מצד הבעל, אם רוצים להוכיח, בבקשה"
"לא היה בבית סכום כסף מזומן בסך של כ 750,000 ₪ ומוכחש מכל וכל"
אלא שהבעל לא ידע שהאישה תיעדה את כספי המזומן טרם "הפריצה" כך שטענתו אינה נכונה והיו כספים בבית!!

זקוקים לייעוץ משפטי מיידי מעו"ד דיני משפחה?

 

טכנאי האזעקות: מי שפרץ זה אדם שידע את קוד האזעקה

בנוסף לצילומים של הכספים, טכנאי האזעקות של בני הזוג הגיע לבית הדין ואמר כי טרם הפריצה מישהו אשר יודע את הקוד נטרל את האזעקה, ורק לאחר מכן האזעקה נותקה כך שהמסקנה היא שמי מבני הבית פרץ לבית!!!
האישה: אני מוכנה לפוליגרף.
הבעל: אני מסרב לפוליגרף.

למרות כל הראיות שהציגה האישה, הציעה היא מיוזמתה ללכת לפוליגרף כאשר הבעל סירב לבדיקת פוליגרף!!! האישה כמובן עברה את הפוליגרף בהצלחה כך שגרסתה שאכן היו בבית כספי מזומן נקבעה כאמת.

 

 

בית הדין: הבעל שקרן וביים פריצה לביתו

בית הדין בפסק דין מנומק סקר את כלל הראיות
"בית הדין תמה על העזות בה נוהג הבעל שסבור כי הנייר סופג הכל, גם את שקריו. טוב היה לו טענות אלו לא היו נטענות כלל, ומקיים מודה ועוזב ירוחם..
די בכל הראיות וההוכחות שהציגה האישה ללמד ללא ספק כי הבעל, במהלך מתוכנן, ביים פריצה והעלים סכום של 731,000 ₪ מזומן, וזאת יומיים לאחר שחתם יפוי כח אצל עורך דין ויום לפני שהוגשה תביעתו לחלוקת רכוש וגירושין"

 

 

פסק דין

בית הדין: הבעל ישלם לאישה 180,000 ₪ בגין בגידתו בה

בנוסף לכספים שחוייב בהם הבעל, זה חויב בתשלום מלוא הכתובה, ולאור בגידה באשתו.
בית הדין: "הבעל עזב ונטש את אשת נעוריו למען אשה אחרת והלך לרעות בשדות זרים…מעשה זה הוא בלתי מוסרי…בית הדין מוקיע התנהגות מחפירה זו ובפרט כאשר אדם עוזב את אשת נעוריו למען אישה אחרת, את דוגמא אישית מבישה כלחפי כל המשפחה…
לאור האמור מחייב בית הדין את האיש בכתובה בסך 180,000 ₪.

לשיחה עם נציג